Vi søker enda flere gode tiltak i nærmiljøet vårt!

Kjenner du til en lokal organisasjon eller klubb i nærmiljøet som skaper engasjement og glede blant barn? Eller noen ildsjeler som jobber med prosjekter som ivaretar og beskytter miljøet? Da er det fint å vite at søknadsfristen for IKEAs nabofond er 1. oktober. Og for aller første gang er det nå mulig å søke til det kommende varehuset på Ringsaker!

IKEAs nabofond er etablert for å støtte gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. Fondet gir for eksempel støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet.

Gjennom nabofondet støtter vi med det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter.

– Med IKEAs nabofond ønsker vi å være en god bidragsyter i lokalmiljøet vårt. Og vi har allerede fått lov til å bidra til flere spennende prosjekter, der vi har møtt ildsjeler som brenner for både barn og miljø. Men det er sikkert enda flere foreninger og lokale klubber som ønsker støtte, og det vil vi gjerne vite om, sier Nina Schefte, leder for bærekraft i IKEA Norge.

Alle søknadene som sendes inn blir vurdert av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg tilknyttet hvert enkelt varehus. IKEAs nabofond deles ut to ganger i året.