Tildelinger høsten 2015

Da er årets tildelinger klare. Takk for mange spennende og gode søknader i denne runden også, vi gleder oss til å se resultatene fra når årets vinnere har gjennomført sine planlagte prosjekter!

IKEA FORUS: To vinnere
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet (Sand)
Hiimsmoenkollektivet er en ideell stiftelse som driver med rusbehandling for unge i alderen 14 til 18 år. For å kunne drive skolemotiverende arbeid på kollektivet er det viktig med et trivelig læringsmiljø i form av en godt opprustet skolestue / kreativt verksted. Midlene fra Nabofondet bidrar til etablering av et slikt rom.

Planeten fritidsklubb (Kverneland)
Planeten er en fritidsklubb med mange aktiviteter for barn og unge. Midlene vil i hovedsak gå til forbedring av kjøkkenet.

IKEA FURUSET: Nittedal teater
Nabofondet bidrar til bedre organisering og oppbevaring til kostymer, kulisser og rekvisitter så det blir mer tilgjengelig for de aller minste.

IKEA SLEPENDEN: Lommedalen Idrettslag
Klubbhuset skal oppgraderes slik at det kan brukes som en sosial arena. Dette vil være et tiltak for å hindre frafall av ungdom i idretten. Ved å skape et godt miljø før og/eller etter trening, håper idrettslaget å kunne oppfylle mottoet: «Flest mulig, lengst mulig, alle skal med!»

IKEA SØRLANDET: Seks vinnere
Ungdomsklubben Cafe Huset
Midlene skal i hovedsak gå til oppussing og møblering av ungdomsklubbens lokaler.

Lions Club Lillesand
Huset på Skaurøya i Lillesand lånes av klubben gratis ut til barn og unge med spesielle behov. Midlene skal i hovedsak gå til fornyelse av møbler.

Foreningen Rosegården Teaterhus
Rosegården Teaterhus er en frivillig forening som er opprettet og er til for sceneamatører på Sørlandet. Midlene skal i hovedsak gå til å lage en kjøkkenløsning i husets kafe for å øke aktiviteten og trivselen i teaterhuset.

Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies Stiftelse arbeider for en barndom uten vold. Stine Sofie Senteret skal være et kurssenter for mestring og livsglede, med en årlig kapasitet på 500 barn mellom 0-18 år. Midlene skal gå til innkjøp av møbler til innredning av senteret.

Agder Parkour
Agder parkour har 150 medlemmer og er en klubb i vekst. I begynnelsen av 2016 skal klubben flytte inn i nye lokaler og midlene skal i hovedsak gå til innkjøp av utstyr til utrusting av den nye hallen.

Hjelp oss å hjelpe Vest Agder
Midlene skal i hovedsak gå til å gi barn en julekveld med god mat og fine gaver, en kveld de vil huske lenge.

IKEA ÅSANE: To vinnere
Flaktveit Idrettsklubb
«Vi Bryr Oss»-salen i Flaktveithallen er et sted hvor man være sammen med andre, se fotball på tv og spille spill. Et fint samlested for barn og unge og en svært god bidragsyter for å bedre miljøet på Flaktveit de siste 10 årene. Midlene vil gå til fornyelse av rommet.

Bærekraftige liv Løvstakken
Bærekraftige liv Løvstakken er en organisasjon med tro på at det finnes løsninger i et lokalsamfunn, som kan hjelpe oss på veien mot en mer bærekraftig hverdag. Midlene vil gå til å etablere salgssted for brukte klær og skape en sosial møteplass i et område med svært mange innvandrerfamilier som ellers ikke har så mange samlingspunkter.

IKEA RINGSAKER: Ringsaker Røde Kors
Ringsaker Røde Kors driver med frivillig aktivitet på akuttmottaket på Grande i Ringsaker. Her er der 135 plasser. Pengene skal i hovedsak gå til å innrede og ordne i stand for barna på flyktningmottaket.

IKEA TROMSØ: Hero Norge avdeling Tromsø
Hero Tromsø skal ila høsten/vinteren åpne et asylmottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Fellesskap og en plass man kan møte andre, være sosial og finne på ting sammen er av veldig stor betydning for ungdommene og pengene skal gå til å etablere et felles oppholdsrom/aktivitetsrom.

IKEA LEANGEN: To vinnere
Vikna Røde Kors
Oppgradering av lokaler hvor det foregår alt fra juletrefest til aktivitetskvelder, påskeegg-maling, kart og kompass, Røde Kors-historeiekvelder, filmkvelder og mye mer.

BUL Nidaros
Oppgradering av lager hvor kostymer, rekvisitter og teknisk utstyr oppbevares for å gjøre det mer oversiktelig og lettere å bruke.

Ny høst, nye muligheter

Da nærmer det seg igjen tid for en ny tildeling av IKEAs nabofond. Søknadsfristen er 1. oktober. Nytt av året er at vårt service og pick up point i Tromsø også ønsker å bidra i sitt nærmiljø, slik at nå er det også mulig å søke på fondet deres. I tillegg feirer IKEA Sørlandet 5 år i år, og markerer dette med å firedoble nabofondet sitt opp til 100.000,-!

Gjennom IKEAs nabofond kan du søke om støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet, med særlig fokus på de barna som har det vanskelig.

Nabofondet gir støtte gjennom det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus, og nå også vårt lokale i Tromsø, deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter.

Beslutningen om hvem som mottar fondet avgjøres av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg, bestående både av IKEA-medarbeidere og representanter fra nærmiljøet.

Vi gleder oss til å lese søknadene deres!

Vårens tildelinger er klare!

Kjære alle gode naboer. Da har endelig tildelingsutvalgene fattet sine beslutninger om hvem som skal motta vårens nabofond. I år vrimler det av gode tiltak som får støtte, som bybier, fyrmuseum, sommerleir, byttebytikk, kulturfestival, speiderhytte, ulike omsorgstilbud – rett og slett veldig mye som kommer barn og miljøet til gode.

NO_095_bybi_a

Foto: ByBi

Valget har ikke vært enkelt denne gangen heller, og vi sender en stor takk til alle dere som sendte inn en søknad til oss. Vi er veldig stolte av det yrende engasjementet for barn og miljø i våre nærområder! Vi håper på enda flere søknader til høsten – søknadsfristen er 1. oktober 2015. Her er vårens tildelinger:

IKEA FURUSET: ByBi birøkterlag
ByBi ønsker å bidra naturvern og økt biologisk mangfold av blomster og insekter i byen og søker løsninger gjennom rekruttering av birøktere, gjennom kunnskapsformidling, samarbeid og nettverksbygging. Støtten går til interiørkompetanse og hagemøbler til besøksbigård i Stensparken i Oslo.

IKEA SLEPENDEN: Trollhuset
Trollhuset er et avlastingstilbud for aleneforeldre i Asker og Bærum. Tilbudet leder foreldre inn i sosiale nettverk og barna får samtidig et trygt sted å være og leke. Lokalet er nå nesten klart til bruk, men på grunn av mangel på møbler og inventarer er oppstarten satt på vent. IKEA Slependen vil støtte prosjektet med interiørkunnskap og møbler, slik at lokalet kan tas i bruk.

IKEA SØRLANDET, tre mottakere:
Moonlight Aktivitetshus på Iveland
Ivelandstua er bygdas eneste møteplass for barn og ungdom, og brukes aktivt. Støtte og interiørkompetanse til oppgradering ute og inne.

Stiftelsen Lindesnes fyr
Lindesnes Fyr drifter Lindesnes Fyrmuseum, der barn kan lære om kysten vår – dens historie, ressurser, muligheter, trusselen som forsøpling skaper og om viktigheten av å ta vare på den. Støtte og interiørkompetanse til lesekrok, formidlingskrok og oppgradering av andre fellesarealer.

Oddernes Skolemusikkorps
Oddernes Skolemusikkorps har 40 ivrige musikanter i alderen 7-17 år og holder til på Oddemarka skole i Kristiansand. Støtte og interiørkompetanse til smarte og trygge oppbevaringsløsninger av verdifulle instrumenter, slik at opp- og nedrigg av instrumenter blir lystbetont og levetiden på utstyret forlenges.

IKEA RINGSAKER, to mottakere:
Stoppested Verden – Barnas Verdensrom
Stoppested Verden er en internasjonal kulturfestival for barn. Festivalens målsetning er å skape forståelse og kunnskap for multikulturelt mangfold i Hamar-regionen. I 2014 hadde arrangementet publikumsrekord med 12192 besøkende på de to festivaldagene. IKEA Ringsaker skal bidra med utformningen av minst en av de ca 30 verdensrommene som skall bygges.

Ottestad IL – Klubbhuset i Ottestad
Ottestad IL er en veldig aktiv og dugnadsdrevet sportsklubb. Klubben driver ett prosjekt kalt «Sunn matglede på Idrettsplassen i Ottestad». Målet er å nå minst 1000 barn og unge med ett nytt mattilbud og kostholdsopplæring, samt regelmessig tilby måltider til ca 300 barn og ungdommer. IKEA Ringsaker vil gi støtte og interiørkompetanse til oppussing av kjøkkenet i klubbhuset.

IKEA ÅSANE, to mottakere:
”Ferie med mening” – Barnekreftforeningen drevet av foreldre til kreftsyke barn
”Ferie med mening” er en sommerleir drevet av foreldre til kreftsyke barn. Sommerleiren bidrar til at barna og familiene deres kan omgås, stifte vennskap og leke med andre som er i samme situasjon. Støtten går til leker og utstyr til sommerleiren.

Bergen speidergruppe
Speidergruppen har lenge vært i dvale, men ønsker å å gjenoppta aktiviteten ved blant annet å pusse opp den gamle speiderhytten slik at den blir innbydende og trivelig å benytte. Prosjektet har blant annet fokus på miljø ved å skifte ut all belysning i hytten til energibesparende LED. Hytten benyttes av mange speiderlag gjennom året. Støtten går til utskifting av gamle glødepærer samt interiør til speiderhytten.

IKEA FORUS, fire mottakere:
Eat the world
Eat the world driver blant annet en byttebutikk med gjenbruk av småartikler og møbler, og i tillegg en kafé med spennende mat fra forskjellige land. Deres arbeid bidrar til å spre glede og engasjement i nærmiljøet. Støtten i form av interiørkompetanse og oppbevarings- og visningsmøbler til nyetablering av en byttebu.

Mostun natursenter (Naturvernforbundet)
Mostun natursenter formidler miljø- og naturglede, og kunnskap til barn. De har et tett samarbeid med skoler og barnehager, og lærer barna verdien av å ta vare på naturen. Søndager er kafeen åpen for alle, med salg av blant annet økologiske vafler. Støtte til konferansestoler som brukes til undervisning for barn i ukedagene, og til kafé på søndager.

Haugesundscenen
Haugesundscenen driver teaterarbeid for barn og unge. Alt er dugnadsbasert og foreldredrevet. Dette er et veldig positivt tiltak for barn i nærmiljøet. Støtte til oppbevaringsløsninger og klesstativ til oppbevaring av kostymer og rekvisitter.

Senter for flerkulturell ungdom
Senter for flerkulturell ungdom bidrar til en positiv utvikling for barn og unge gjennom leksehjelp 2 dager i uka. Støtten går til interiørkompetanse og oppgradering av oppholdsrommet hvor ungdommen har leksehjelp og sosialt samvær.

IKEA LEANGEN, tre mottakere:
Stiftelsen Voll Gård
Stiftelsen Voll gård er en besøksgård som ligger på Moholt i Trondheim. Gården tar daglig imot barnehager, skoleklasser og andre grupper på pedagogiske opplegg med tema fra jord til bord. Barna lærer om hvor maten kommer fra og god ressursbruk, og får delta i gårdsarbeidet. Støtten går til interiørkompetanse og oppgradering av flerbruksrommet ”Fjøsstua”.

Skaun Ballklubb
Skaun Ballklubb har satt i gang et miljøprosjekt å få barn og andre brukere av sine anlegg til å gjenbruke og resirkulere mer, og for å få sportsutstur til å vare lenger. Støtten går til oppbevaringsløsninger for resirkulering av flasker, innsamling og gjenbruk av brukbart sko/sportstøy, samt oppbevaringsløsninger for diverse sportsutstyr.

22B Kontaktsenter for barn og unge
22B Kontaktsenter for barn og unge driver sekundærforebyggende arbeid blant risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum. 22B har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte. Støtten går til interiørkompetanse og oppgradering av lokalene.

Gratulerer til alle sammen og lykke til med prosjektene! Vi gleder oss som vanlig til å se resultatene.

Speiderne på Romsås fikk ”nytt” speiderrom

Tidligere i høst mottok 8. Oslo Romsås speidergruppe IKEA Furusets nabofond. Nå er speiderrommet møblert med nye møbler og smarte oppbevaringløsninger fra IKEA.

Tildelingsutvalgets begrunnelse var som følger:
Prosjektet er et godt eksempel på hvordan 8. Oslo Romsås speidergruppa kan bidra til at barn og unge får et mangfoldig tilbud, som favner bredt i nærmiljøet. Barn vil også tidlig kunne få en forståelse av kildesortering, da speidergruppen har et stort fokus på naturkunnskap og miljø. Oslo Romsås speidergruppe har også et stort fokus på kameratskap og å gjøre barn og unge selvstendige blant annet gjennom å gi ansvar og ledertrening. Oslo Romsås speidergruppe står for trygge og gode verdier og ønsker nå å gi noe tilbake til nærmiljøet i deres 30-årsjubileum.

Interiørdesigner Therese på IKEA Furuset har planlagt rommet og avdekket speidernes behov: »Vi ville finne plass til alle saker slik at både barn og voksne kunne få en organisert speiderhverdag. En løsning der en fort kunne rydde bort tingene fra teltturen og få det fint og ryddig på en rask måte. Dette rommet skal til og med fungere som et møterom og da er det fint at det er mulighet for å rydde bort alle små ting, og få et ryddig helhetsinntrykk uten at det ser kjedelig ut,» forklarer Therese.

Speiderne fra Romsås var strålende fornøyde med sitt nye speiderrom. Se hvor flott det ble her:

Søk IKEAs nabofond om midler til ditt nærmiljø!

Har du, eller din organisasjon, en god idé som kan bidra til et bedre miljø der du bor? Eller kanskje et prosjekt som kan skape glede, engasjement og læring hos barn? Da kan IKEAs nabofond være noe for dere. Søknadsfristen er 1. april.

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEAs nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Gjennom IKEAs nabofond kan du søke om støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet.

Gjennom nabofondet støtter vi med det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter.

– Det er viktig for IKEA å være en god nabo. Gjennom nabofondet har vi mulighet til å støtte gode lokale prosjekter relatert til to av IKEAs hjertesaker; miljø og barn. Det er vi utrolig glade for! Siden fondet ble opprettet i 2013 har vi støttet mer enn 30 prosjekter i nærmiljøet med til sammen over en halv million kroner, men vi vil gjerne bidra med mer og håper det kommer mange gode søknader, sier Yngvill Ofstad, prosjektleder for bærekraft i IKEA Norge.

Beslutningen om hvem som mottar fondet avgjøres av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg, bestående både av IKEA-medarbeidere og representanter fra nærmiljøet.

Høstens tildelinger er klare!

Tildelingsutvalgene på alle varehusene våre har nå valgt ut hvem de ønsker å støtte med sine produkter og sin interiørkompetanse. Vi fikk inn enda flere søknader nå enn i forrige runde og valget har ikke vært enklere denne gangen.

Tusen hjertelig takk til alle som søkte! Vi setter stor pris på å lese om alle dere som har et brennende hjerte for barn og miljø i våre nabolag. Det er selvfølgelig mulig å søke igjen til våren – søknadsfristen er den 1. april 2015.

nak

Her er prosjektene som vil motta støtte fra IKEAs nabofond høsten 2014:

IKEA Slependen: NaKuHel-senteret i Asker.  Møbler og interiørrådgivning til fornyelse av fellesrom og drivhus. Senteret er en lokal møteplass og fellesskapsarena med muligheter for deltakelse i et mangfold av aktiviteter. Senteret fungerer blant annet som frivillighetssentral for Asker, og har en viktig rolle i folkehelsearbeidet lokalt.

IKEA Leangen: Sør-Trøndelag Speiderkrets. Støtte til oppussing av en hytte som brukes av speidere, lag og barneskoler som ønsker å komme seg ut i marka. Produkter og interiørkompetanse til oppgradering av kjøkkenet.

IKEA Åsane:Åsane ungdomslag v/teatergruppen. Støtte til oppgradering av teatergruppens nedslitte rom i lagshuset Åsatun. Interiørkompetanse og møbler som garderober, sminkebord, speil og belysning.

IKEA Furuset: Oslo Romsås Speidergruppe. Støtte til oppgradering av speiderrom. Møbler og interiørrådgivning for å skape gode oppbevaringsløsninger og en smartere utnytting av plassen.

IKEA Ringsaker (nytt varehus, åpner mars 2015): Foreningen Kulturkoblingen og Lismarka mestringssenter. Møbler og interiørhjelp til oppgradering av aktivitetslokalene. Lismarka er et møtested for fysisk aktivitet for barne og unge som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud.

IKEA Sørlandet – tre mottakere:

Ungdomshuset X-RAY. Oppussing av ungdomshuset i Songdalen vil bidra til økt trivsel for de mange barn og unge som deltar her. Interiørkompetanse og nye møbler for å gjøre lokalene romsligere, lysere og hyggeligere.

Lillesand speidergruppe. Støtte til prosjektet ”Speiderhytte for alle” som skal bidra til at alle barn, også de i rullestol, kan delta. Interiørkompetanse og produkter særlig til universell utforming av baderom. Utvelgelsen legger også vekt på speidergruppens arbeid med ivaretakelse av miljøet i nærområdene.

Arendal guttemusikkorps. Møbler og interiørhjelp til oppussing av øvingslokale. Støtte til innkjøp av nytt kjøleskap og veggfaste skap slik at plassen blir romsligere.

IKEA Forus – fire mottakere:

Hana IL. Møbler og interiørkompetanse til oppgradering av klubbhus og sosialt rom. Støtte til å gjøre rommene mer brukervennlig for særlig de funksjonshemmede klubbmedlemmene.

Norsk Folkehjelp Jæren. Møbler og gode interiørløsninger til undervisningsrom/ aktivitetsrom som brukes til opplæring av barn og ungdom innen førstehjelp og livredning.

Mess & Order: Møbler og gode bærekraftige løsninger som vi redusere avfall, vann og energiforbruk i utleielokaler for unge gründere.

Aleneforeldreforeningen: Støtte i forbindelse med en alkoholfri nyttårsfeiring for mennesker som ikke ønsker å være alene nyttårsaften. Produkter til borddekking, samt leker og aktiviteter for barn.

 

Vi gratulerer alle mottakere med tildelingen og gleder oss til å se resultatene etter hvert!

Barnehage i ny drakt

Våren 2014 ble Ullevålsletta Barnehage tildelt nabofondet fra IKEA Furuset. Nå fremstår barnehagen i ny og frisk drakt.

Barnehagen søkte om støtte til blant annet nye leker, skap, bord og stoler i forbindelse med oppussing av slitne lokaler. Jubelen stod i taket da medarbeidere fra varehuset dukket opp med ferske kanelboller og nyheten om at de hadde fått tildelt deres nabofond. Etter en prosess med kartlegging, planlegging, tegning og montering har barna nå fått to nye rom fulle av spennende løsninger og produkter, som både barna og de ansatte er veldig fornøyde med. Se de flotte bildene!

 

 

Vi søker enda flere gode tiltak i nærmiljøet vårt!

Kjenner du til en lokal organisasjon eller klubb i nærmiljøet som skaper engasjement og glede blant barn? Eller noen ildsjeler som jobber med prosjekter som ivaretar og beskytter miljøet? Da er det fint å vite at søknadsfristen for IKEAs nabofond er 1. oktober. Og for aller første gang er det nå mulig å søke til det kommende varehuset på Ringsaker!

IKEAs nabofond er etablert for å støtte gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. Fondet gir for eksempel støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet.

Gjennom nabofondet støtter vi med det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter.

– Med IKEAs nabofond ønsker vi å være en god bidragsyter i lokalmiljøet vårt. Og vi har allerede fått lov til å bidra til flere spennende prosjekter, der vi har møtt ildsjeler som brenner for både barn og miljø. Men det er sikkert enda flere foreninger og lokale klubber som ønsker støtte, og det vil vi gjerne vite om, sier Nina Schefte, leder for bærekraft i IKEA Norge.

Alle søknadene som sendes inn blir vurdert av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg tilknyttet hvert enkelt varehus. IKEAs nabofond deles ut to ganger i året.

Ny stil for Ung Arena

For et år siden ble Ungdomsklubben Ung Arena i Grimstad tildelt IKEAs nabofond fra IKEA Sørlandet. Den var da nyoppstartet, med et ønske om at den ville bli en positiv og sosial møteplass for ungdom -  et sted der alle ungdommer kan føle seg hjemme. Ungdomsklubben holder til i gamle, nyoppussede lokaler, men den hadde behov for møbler og interiørhjelp. Se hvor fint det ble!

FØR:

Bilde2 Bilde3 Bilde4Bilde5

ETTER:

20140527_201153 IMG_4798 20140527_201240 20140527_201256
Lokalene er i bruk av mange barn og ungdommer i Grimstad hver uke. Nå håper vi at enda flere ungdommer tar turen og opplever det som et hyggelig sted å være.

Glade mottakere fra Heggedal SFO

Disse fikk støtte fra IKEAs nabofond våren 2014

Da er det endelig klart – juryene på alle varehusene våre har valgt ut hvem de ønsker å støtte med møbler og interiørkompetanse. Vi fikk inn mange søknader og valget har ikke vært enkelt. Vi er stolte av at det finnes så mange som gjør en viktig innsats for barn og miljø i våre nabolag!

Takk til alle som søkte! Det er selvfølgelig mulig å søke igjen til høsten – søknadsfristen er den 1. oktober 2014. Da vil det også være mulig å søke om støtte fra nye IKEA Ringsakers nabofond.

Her er prosjektene som vil motta støtte fra IKEAs nabofond denne våren:

IKEA Leangen: Gartneriet Avlastningsbolig. Støtte til møbler og utvikling av et sanserom for 14 barn med ulike funksjonsnivå og funksjonsbehov.

IKEA Furuset: Stiftelsen Ullevålsletta Barnehage. Baderomsinventar, leker, skap og nye bord og stoler i forbindelse med oppussing av slitne barnehagelokaler.

IKEA Slependen – to mottakere:

Heggedal skole / SFO (avbildet øverst). Kjøkken- og serveringsutstyr til prosjektet «Matglede», et samarbeid mellom SFO, elevstyrt cateringbedrift ved Hovedgården ungdomsskole og seniorsenter. Fokus på sunn og variert mat, samt fellesskap på tvers av enheter.

IL Jardar. Kjøkkenutstyr til et midlertidig klubbhus, som settes opp i påvente av bygging av nytt klubbhus etter at det forrige brant ned.

IKEA Åsane – to mottakere:

Svartediket vel. Møbler og interiørhjelp til innredning av et lite hus som skal brukes til et barnefesthus og hyggelig samlingspunkt for innbyggerne.

Fotlandsvåg Grendaråd (Osterøy). Grendaråd som arbeider for en bedre hverdag i et nærmiljø preget av nedskjæringer. Møbler og leker til barnehage.

IKEA Sørlandet – to mottakere:

Klepp Leirsted (Birkenes). Støtte til møbler ved totalrenovering av foreldredrevet leirsted for ulike grupper, men først og fremst for elever ved Krossen skole med en stor andel elever med varierende grad av utfrodringer og funksjonshemminger.

Høvåg Brass korps. Innredning av rom til oppbevaring av korpsutstyr – oppbevaringsmøbler.

IKEA Forus – fire mottakere:

Stiftelsen Sykehusprosjektet / Avd Vest. Leker og mykdyr, til glede for barn i en vanskelig tid.

Hå-Nærbø speidergruppe. Nye baderomsmøbler og hjelp til fargevalg ved renovering av bad.

Kvernevik ungdomsklubb (Stavanger). Fornying av møbler og interiørartikler ved renovering av kafe / lounge.

Save Life. Iinnsamlingsaksjon til flyktningbarn i Syria. Leker, tegnesaker, mykdyr og pledd.

10388128_10154136604760363_8623185425249250063_n

Her mottar Fotlandsavåg grendaråd støtte til en barnehage fra IKEA Åsane sitt nabofond.

10339445_10152055837651975_8172996870258137089_o

Her mottar Idretslaget Jardar støtte fra IKEA Slependens nabofond. Klubbhuset deres brant ned for et år siden.

Gratulerer til all sammen! Vi gleder oss til å sette i gang med disse prosjektene og å se resultatet til slutt.