Vi søker flere gode tiltak i nærmiljøet vårt!

Kjenner du til en lokal organisasjon eller klubb i nærmiljøet som skaper engasjement og glede blant barn? Eller noen ildsjeler som jobber med prosjekter som ivaretar og beskytter miljøet? Da er det fint å vite at søknadsfristen for runde to av IKEA nabofond er 1. april.

Fondet er etablert for å støtte gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. IKEA nabofond gir for eksempel støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn, og da særlig vanskeligstilte barn, i nærmiljøet.

Gjennom nabofondet støtter vi med det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter.

– IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, og vi arbeider aktivt med miljø- og samfunnsansvar både internasjonalt og nasjonalt. Med IKEA nabofond ønsker vi å ta et steg videre når det kommer til å være en god bidragsyter i lokalmiljøet vårt. Det er nok mange foreninger og lokale klubber som trenger en ny sofa, eller kanskje litt hjelp til oppussing av kjøkkenet. Det vil vi gjerne vite om, sier Nina Schefte, leder for bærekraft i IKEA Norge.

Alle søknadene som sendes inn, blir vurdert av en lokalt sammensatt jury tilknyttet hvert enkelt varehus. IKEA Nabofond deles ut to ganger i året.

Før og etter på Persaunet mottak

Nå er det straks duket for en ny søknadsrunde for IKEA nabofond. Vi fikk inn mange flotte søknader i fjor og håper på enda flere i år! Det er virkelig en stor glede for oss å kunne bidra til det flotte engasjementet som finnes rundt omkring i våre nabolag.

Våre flinke medarbeidere er nå i gang med å bidra til oppussing av fritidsklubber, speiderhytter og klubbhus, og noen har til og med deltatt på en byttekveld for å redusere forbruk av klær.

Våre flotte interiørmedarbeidere på IKEA Leangen har vært ute på Persaunet statlige mottak og frisket opp lekerommet til barna som bor der. Her er noen før- og etterbilder:

FØR:

 Bilde1 Bilde2

ETTER:

Bilde4 Bilde5 Bilde6 Bilde7

Vi håper barna på mottaket koser seg på dette flotte lekerommet!

Og vi gleder oss til å se enda flere gode prosjekter.

Høstens vinnere er kåret!

Da har alle juryene på IKEA-varehusene fullført sine vurderinger og kommet fram til flotte mottakere av IKEA nabofond i sitt lokalmiljø.

JUTUL_3

Glade vinnere i Jutul IL

Her er mottakerne av IKEA nabofond:

IKEA Slependen: Jutul IL, inkl prosjektet ”Rød tråd” med fokus på kosthold og sosiale aktiviteter. Møbler og interiørkompetanse til oppgradering av kjøkken og kiosk.

IKEA Furuset: Nes-Årnes Speidergruppe. Møbler og interiørkompetanse til nytt speiderhus, etter at det forrige brant ned.

IKEA Åsane: Paviljongen – Nedre Ulsetskogen Kulturhus. Møbler og interiørkompetanse til etablering av en ny fritidsklubb.

IKEA Leangen: Persaunet statlig mottak. Møbler og interiørkompetanse til oppgradering av lekerom til barna på mottaket.

IKEA Forus – 4 vinnere:

  • Byttoteket. Miljøprosjekt for å redusere forbruk av klær. Kr 3000,- til garderobemøbler.
  • Haugesund sykehus, barneavdelingen. Kr 5000,- i leker og kosedyr
  • Jåtten skolekorps. Møbler og interiørkompetanse til innredning av et korpsrom, kr 10,000,-
  • Bryne Speidergruppe. Kr 7000,- til innredning av møterom.

IKEA Sørlandet – 2 vinnere:

  • FK Vigør (Kristiansand). Møbler og interiørkompetanse til oppussing kjøkken i Vigørhallen.
  • Ungdomsklubben Ung Arena – Fagskolen (Grimstad). Møbler og interiørkompetanse for å ferdigstille lokalene som huser Kulturskolen og ungdomsklubben.

Vi gratulerer så mye til alle sammen, og gleder oss til å se resultatene etter hvert!

Vinnerne av IKEA nabofond er straks klare

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEA nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Søknadsfristen for høstens støtte var 1. oktober. Vi har nå mottatt flotte søknader til alle varehus, og sender en stor takk til alle søkere.

Juryene på de ulike varehusene er i ferd med å ferdigstille sitt arbeid, og vinnerne vil om kort tid offentliggjøres på denne nettsiden. Alle vinnere vil bli kontaktet på forhånd.

På denne siden vil vi også følge vinnerprosjektene, og se hvordan interiørkompetanse og møbler kan bidra til en bedre hverdag for noen i vårt nabolag.

IKEA Nabofond deles ut to ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. april 2014.

Les om IKEAs arbeid med bærekraft nasjonalt og globalt >>